Zapytaj o cenę

Kurs montażu rusztowań (2 – 5 m) odpowiada wymaganiom, zestawionym w przepisach o wykonaniu pracy, § 17-2.

Każdy, kto będzie użytkował, montował, demontował czy kontrolował rusztowania o wysokości ponad 2 m (wysokość pomostu), musi mieć udokumentowane szkolenie teoretyczne i praktyczne.

Kurs montażu rusztowań jest sprawdzonym pod kątem jakości kursem teoretycznym, którego czas trwania szacuje się na 7,5 godz. Możesz ukończyć kurs w wybranym przez siebie miejscu i czasie, jeśli tylko posiadasz dostęp do Internetu.

Podczas kursu musisz odpowiadać na pytania wielokrotnego wyboru a w końcu podejść do egzaminu.
By zaliczyć kurs musisz zdać egzamin.
Głównymi tematami kursu są:

 • Podział odpowiedzialności
 • Przepisy prawne: Skupione na Ustawie o Środowisku Pracy
 • Prawa: głównie rozporządzenia dotyczące wykonania pracy
 • Teoria dotycząca rusztowań
 • Ogólnie o montażu rusztowań
 • Montaż różnego typu rusztowań
 • Pierwsza pomoc

Po ukończeniu kursu wydawany jest dyplom. Certyfikat jest wydawany pod warunkiem dostarczenia dokumentu poświadczającego 7,5 godz. praktycznego szkolenia.

Kurs jest dostępny w języku norweskim, angielskim, litewskim i polskim.

Treść:

 • Wstęp
 • Odpowiedzialność
 • Prawa i przepisy
 • Montaż i użytkowanie
 • Montaż różnego typu rusztowań
 • Pierwsza Pomoc
 • Egzamin

Zasady ukończenia:

 • Zaliczony egzamin
 • Wydanie certyfikatu z nieograniczoną datą ważności

 

Zarejestruj się

Price: 1 990,- NOK

Visit us on: www.instantkurs.pl